Posvatna geometria
Úvod Posvätná geometria v domoch a v bytoch Prednášky a Semináre Termíny akcií Cviky Terapia so stromami Novinky
BLOG e shop POSVÄTNÁ GEOMETRIA v nás ATELIÉR projektovania domov Poradenstvo Kalendár 2017 Spriatelené stránky

Vysvetlenie pojmov Posvätnej geometrie

Platónske telesá

Platón bol jedným z najvýznamnejších gréckych fylozofov. Učenie o platónskych telesách priniesol z Egypta, kde ich priniesli a učili Atlantskí majstri. Je 5 Platónskych telies: štvorsten, kocka, osemsten, dvanásťsten a dvadsaťsten. Každý jeden súvisí s živlom a ich rotácioiu vzniká guľa v priestore. Na ploche sú gule zobrazené ako kružnice v KVETE ŽIVOTA.

PLatónske telesá podrobnejšie na zobrazenie tu ...
Platónske telesá
Duch Svätý Boha

... sa učí tým, že spoznávať seba samého podľa postupnosti posvätnej geometrie KVETU ŽIVOTA a učí sa to, čoho je s láskou schopný v priestore. Pracuje so živlami, aké predstavujú Platónske telesá.
Je to v jednoduchosti napísané.
Vesica pisces

... je oblasť aká vzniká pretnutím dvoch rovnakých kružníc cez ich stredy. Je oblasťou TVORENIA a ako aj oblasťou SVETLA.Vesica pisces
Semeno života

... predstavuje prvých sedem kruhov v postupnosti TVORENIA od svojho stredu ako TVORÍ Duch Svätý Boha. Postupne vzniká ďalším tvorením po jeho "obvode" KVET ŽIVOTA so vznikajúcimi ďalšími kruhmi. Ospravedlňujem sa no tento výklad je značne zjednodušený no potrebný na pochopenie.
semeno života
Kvet života

... zobrazením postupnosti Tvorenia Ducha Svätého Boha v priestore a postupným rozširovaním sa v priestore ribúdaním ďalších kružníc zobrazených na ploche vzniká PLOD ŽIVOTA.
kvet zivota
Plod života

... základom pre kocku Archaniela Metatrona.
Plod života
Metatronova kocka, Kocka Archaniela Metatrona

... obsahuje všetkých päť platónskych telies a v nej je obsiahnutý vzorec TVORENIA s láskou.

Metatronova kocka
MER-KA-BA

vzniká z dvoch rovnakých platónskych telies zo štvorstenu (tetrahedronu) ako dvojitý tetrahedron. Horný sa nazýva slnečný a má vzťah aj k otcovi a dolný je zemský vyjadruje vzťah k našej matke.
V tretej dimenzii vypadal tak ako ho vidno na obrázku a má ho aj naša planéta tak, ako aj každý človek, či si ho uvedomuje, alebo nie.
MER-KA-BA
TVORENIE s BOHOM

Všetko, čo je ŹIVÉ JE TVORENÉ BOHOM V UNIVERZE a ako aj vo VESMÍRE je TVORENÉ BOHOM posvätnou geometriou. Oblasť Univerza v akej sme sa narodili je osiata BOŽOU ESENCIOU a každý z nás je TVORCOM s jeho možnosťami v láske.
Prichádzame do obdobia v akom je možné TVORIŤ si vlastný život podľa vlastných predstáv posvätnou geometriou.
O tom sú semináre TVORENIE ŽIVOTATermíny akcií:

Tu sa dozviete viac ..


Referencie k semináru:

Tu sa dozviete viac ..


Kontakt:

Ing.Róbert Geist
0907 418 684

Presná adresa tu ..


Články:

Všetky články tu ...

Terapeutické schopnosti Vášho domu a Vášho bytu
v energiách posvätnej geometrie
BEZ PRESTAVBY


Čo máme doma a čo je možné,
nové energie v domácnosti
BEZ PRESTAVBY


Domy a byty premenené
do energií posvätnej geometrie
BEZ PRESTAVBY


Čo je Posvätná geometria

V akých oblastiach života na nás vplýva posvätná geometria

Slovník výrazov

Copyright © 2016. POSVÄTNÁ GEOMETRIA - prednášky, semináre, meditácie a poradenstvo.