Posvatna geometria
Úvod Posvätná geometria v domoch a v bytoch Prednášky a Semináre Termíny akcií Cviky Terapia so stromami Novinky
BLOG e shop POSVÄTNÁ GEOMETRIA v nás ATELIÉR projektovania domov Poradenstvo Kalendár 2017 Spriatelené stránky

ATELIÉR POSVÄTNEJ GEOMETRIE

Projektovanie domov podľa pravidiel posvätnej geometrie.

Domy, ktoré som pripravil ako architektonické návrhy projektované podľa pravidiel posvätnej geometrie sú vo viacerých variantoch a sú prihlásené na Úrade priemyselného vlastníctva (patentovom úrade).

Mám pripravené obytné domy pre rodiny, ako aj polyfunkčný dom s možnosťou použitia ako sídla firmy.

Ich energie sú zhodné s tým, čo je možné urobiť premenou energií v domoch a v bytoch, ktoré sú postavené inak, ako podľa pravidiel posvätnej geometrie.

Pre tých z Vás, ktorí máte záujem o premenu energii vo svojich domoch a bytoch na energie posvätnej geometrie bez prestavby a búrania jestvujúcich stavieb sú informácie pripravené v nasledujúcich linkách:

Tu sa dozviete viac...
Prípadne aj tu sa dozviete viac...

Termíny akcií:

Tu sa dozviete viac ..


Referencie k semináru:

Tu sa dozviete viac ..


Kontakt:

Ing.Róbert Geist
0907 418 684

Presná adresa tu ..


Články:

Všetky články tu ...

Terapeutické schopnosti Vášho domu a Vášho bytu
v energiách posvätnej geometrie
BEZ PRESTAVBY


Čo máme doma a čo je možné,
nové energie v domácnosti
BEZ PRESTAVBY


Pokoj, kľud a harmónia,
to sú vnemy, aké nám
prinášajú láskyplné energie
posvätnej geometrie


Domy a byty premenené
do energií posvätnej geometrie
BEZ PRESTAVBY


Čo je Posvätná geometria

V akých oblastiach života na nás vplýva posvätná geometria

Slovník výrazov

Copyright © 2016. POSVÄTNÁ GEOMETRIA - prednášky, semináre, meditácie a poradenstvo.