Posvatna geometria
Úvod Posvätná geometria v domoch a v bytoch Prednášky a Semináre Termíny akcií Cviky Terapia so stromami Novinky
BLOG e shop POSVÄTNÁ GEOMETRIA v nás ATELIÉR projektovania domov Poradenstvo Kalendár 2017 Spriatelené stránky
Poradenstvo

Oblasti poradenstva:
  • Strecha a jej sklony
  • Doporučené použitie materiálov
  • Stanovenie rádioaktívnych prvkov voľne sa vyskytujúcich sa v prírode, prípadne v murive, alebo konštrukcii samotnej stavby.
  • Architektonický návrh riešenia vrátane osadenia domu navrhnutého podľa pravidiel posvätnej geometrie harmonicky s prírodou. Osadenie stavby ako aj začlenenie je navrhované v symbióze stavby s prírodou pri novostavbách, ako aj doladenie pri jestvujúcich objektoch pri rekonštrukciách.
  • Riešenia interiéru

  • Copyright © 2016. POSVÄTNÁ GEOMETRIA - prednášky, semináre, meditácie a poradenstvo.