Posvatna geometria
Úvod Tvorenie Novinky

Fibonacciho postupnosť

Leonardo Pisano Fibonacci z Pisy, prišiel pozorovaním prírody, rastu lístkov rastlín a kvetov na zákonitosť prírody aká sa zo všetkých postupností najviac približuje k postupnosti Posvätnej geometrie. S Fibonacciho postupnosťou súvisí aj ZLATÝ REZ nazývaný aj gréckym symbolom Fí. A ako to súvisí s nami s ľuďmi sa dozviete viac v nasledujúcej časti textu.


Fibonacci pozoroval, rast lístkov ako ho môžeme vidieť na obrázku.

kvety a Fibonacciho postupnost
Fibonacciho postupnosť je vytvorená súčtom nasledujúceho a predchádzajúceho čísla a nazýva sa aj Zlatá cesta.


Fibonacciho postupnosť:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597, 2584, ...
Zlatý rez


Johanes Kepler objavil pomer nasledujúceho a predchádzajúceho Fibonacciho čisla z čísel z Fibonacciho postupnosti a bola nazvaná gréckym písmenom Fí, tiež nazývajúcu ako Zlatý rez.

Dokonalosť v symetrii je dokonalosťou Boha vo všetkom kde sa ZLATÝ REZ nachádza. Fí=1,6180339887...

zlaty rez

Zlatý obdĺžnik je v pomere strán 1 : 1,6180339887... , a špirála, aká je v ňom vytvorená je vždy štvrťkruhom vo štvorci v akom sa nachádza.

zlaty rez

Špirála sa nachádza aj v prírode.

vlna

Copyright © 2016. TVORENIE, POSVATNA GEOMETRIA