Posvatna geometria
Úvod Posvätná geometria v domoch a v bytoch Prednášky a Semináre Termíny akcií Cviky Terapia so stromami Novinky
BLOG e shop POSVÄTNÁ GEOMETRIA v nás ATELIÉR projektovania domov Poradenstvo Kalendár 2017 Spriatelené stránky

Posvätná geometria - články

POKOJ, KĽUD A HARMÓNIA, TO SÚ VNEMY, AKÉ NÁM PRINÁŠAJÚ
LÁSKYPLNÉ ENERGIE POSVÄTNEJ GEOMETRIE


Je nádherné, ak sa človek ocitne v prostredí láskyplných energii posvätnej geometrie ako aj vnemy, aké máme možnosť vnímať a žiť po príchode do takýchto priestorov. V minulosti to boli väčšinou chrámy, pyramídy, ako aj iné stavby, ako katedrály a aj kostoly. Ich energie vychádzali z presných pravidiel, ako boli postavené

Ich energie – domov a bytov sú závislé aké energie produkovali ľudia vo svojej minulosti, alebo ich susedia, priatelia, alebo, ktokoľvek kto prišiel do ich bytu, alebo domu. Energie po predchádzajúcich majiteľoch sú pre nových majiteľov cudzie a je lepšie upraviť byt energeticky tak ako je pre nich potrebné.

Sme v období, aké nám ukazuje možnosti, aké nám posvätná geometria ponúka. Je súčasťou každého z nás, aj keď ešte inak ako plne aktivovaná. Jej možnosti sú prekvapením spolu s možnosťami obdobia, aké nám ponúka.

Stavby v akých sme sa ocitli nám ponúkajú to, čo máme možnosť žiť. Zmenou energii v priestore súčasných stavieb sa menia možnosti nás samotných inak, ako inak vnímať priestor a ako aj seba a ako aj žiť inak ako predtým.

Láskyplné zmeny vo vzťahoch pozorované z odstupom obdobia odkedy boli premenené energie domu a bytu na láskyplné energie posvätnej geometrie, menia k láskavým vzťahom tých, akí sú otvorení prijať zmen vo svojom živote ako aj cez pochopenie a uvedomenie si toho, čo je pre nás už inak ako potrebné.

Láskyplnosť sa mení vo vzťahoch a to jedno v akom vzťahu sme. Láskavosť je jednou z pozorovateľných zmien, aké ľudia pozorujú na iných, tam kde predtým chýbali. To, čo je vnímené v týchto priestoroch je: pokoj, kľud, harmónia ako aj láska v srdci v podobe tepla a rozžiarenia tvárii, ako aj zmeny postojov v živote k sebe a k iným.

Posvätná geometria je nám nápomocná aj na bunkovej úrovni, ako aj tam kde je to potrebné. Láska v nás rozpúšťa všetko to, čo je inak ako láskou. Tak pomáhajú láskyplné energie posvätnej geometrie nám. Rozpúšťajú v nás to, čo bolo bolesťou a utrpením pre nás žiť, pokiaľ sme si to uvedomili. Aj to je zmena, akú pocítili tí ľudia pokiaľ sa ocitli v takto upravených priestoroch premenených na láskyplné energie posvätnej geometrie.

Je fascinujúce sledovať ľudí, ako sa menia v lásku, akou sme. Z lásky sme vzišli a v lásku sa máme znovuzrodiť, to je transformácia, akú žijeme, to je zjednodušene napísané.

Možnosti aké sa nám naskytujú po otvorení kľúčov, (aké má každý človek) tu na planéte TERRA, s akými sme sem prišli. A pokiaľ sme pripravený, tak sa nám otvárajú ich možnosti pomoci pre nás pre všetkých. Posvätná geometria nám v tom tiež pomáha.

Okrem vo vzťahoch nám posvätná geometria pomách aj v zdraví, psychike. Sú stavy aké sme žili (poniektorí) v poslednom období, aj to je možné zmeniť posvätnou geometriou.

Nádherné je, že zatiaľ poznám inak oblasť, kde je to po zmene rovnaké.

Láska sa objavuje všade. Je na nás, čo si prajeme žiť.

S laskou

Autor

Kde nás nájdete a kde sa o tom dozviete viac? Kliknite tu
Možnosť mať prezentáciu zdarma u Vás doma na diaľku, nahrávka na YOU TUBE, ktorá Vás prekvapí
Kliknite tu...


Nahrávky so skúsenosťami klientov Kliknite tu ...

Späť na vrch stránky Kliknite tu ...
Späť na články Kliknite tu ...

Termíny akcií:

Tu sa dozviete viac ..


Referencie k semináru:

Tu sa dozviete viac ..


Kontakt:

Ing.Róbert Geist
0907 418 684

Presná adresa tu ..


Články:

Všetky články tu ...

Terapeutické schopnosti Vášho domu a Vášho bytu
v energiách posvätnej geometrie
BEZ PRESTAVBY


Čo máme doma a čo je možné,
nové energie v domácnosti
BEZ PRESTAVBY


Pokoj, kľud a harmónia,
to sú vnemy, aké nám
prinášajú láskyplné energie
posvätnej geometrie


Domy a byty premenené
do energií posvätnej geometrie
BEZ PRESTAVBY


Čo je Posvätná geometria

V akých oblastiach života na nás vplýva posvätná geometria

Slovník výrazov

Copyright © 2016. POSVÄTNÁ GEOMETRIA - prednášky, semináre, meditácie a poradenstvo.