Posvatna geometria
Úvod Posvätná geometria v domoch a v bytoch Prednášky a Semináre Termíny akcií Cviky Terapia so stromami Novinky
BLOG e shop POSVÄTNÁ GEOMETRIA v nás ATELIÉR projektovania domov Poradenstvo Kalendár 2017 Spriatelené stránky

Posvätná geometria - články

TERAPEUTICKÉ SCHOPNOSTI VÁŠHO DOMU A VÁŠHO BYTU
V ENERGIÁCH POSVÄTNEJ GEOMETRIE BEZ PRESTAVBY


Vážení čitatelia tejto stránky, v našom živote sa menia možnosti a s tým aj schopnosti tých, ktorí sú už pripravení. Každý z nás je nositeľom kľúčov, ktoré sem na túto zem priniesol. Tak ako sa po roku 2012 začali meniť na tejto planéte TERRA energie ako aj to čo s nimi súvisí. Zmenou vibrácii našej Zeme Matke Zemi Gaya (ako bytosti v planéte TERRA – ako sa nazýva naša zem) vznikajú nové možnosti pre nás aj v oblastiach, ktoré sme doposiaľ vnímali ako statické a tie, ktoré nám slúžia len na to na čo boli zhotovené.

V tomto článku sa budem venovať domom a bytom, v ktorých žijeme a trávime v nich podstatnú časť života a to spaním ako aj tým, čo v nich robíme. Ich možnosti sa v tomto období menia a o tom by som Vám rád v tomto článku napísal.

Každý dom ako aj byt, ktorý sa v dome nachádza má svoje energie. Sú zložené z energii nás ľudí ako aj z energii tých, ktorí v nich pred tým bývali, boli a stavali. Materiály použité na stavbu domov ako aj bytov sú použité rôzne, ako aj ich pôvod je rôzny * energeticky.

To s čím sa stretol materiál počas toho kým ste sa nasťahovali, s akými energiami to je to čo je možné posvätnou geometriou dočistiť do lásky. Mať steny, ktoré žiaria čistotou a láskou ako aj strop a podlahu je nádherné.

Čo to v podstate je posvätná geometria? Posvätná geometria je súbor pravidiel a postupností, ktoré obsahujú vzorec Tvorenia v kocke Archaniela Metatrona a Vzorcom Tvorenia je Bohom Tvorené všetko živé v Univerze. Aj naše bunky sa delia podľa pravidiel posvätnej geometrie, na stromoch, kvetoch a rastlinách rastú listy podľa posvätnej geometrie, bunky v živočíchoch ako aj vo zvieratách sa delia podľa pravidiel posvätnej geometrie. Posvätná geometria je nám vlastná, je súčasťou nás ako aj našej planéty, či to vnímame alebo nie. To v čom nám pomáha posvätná geometria je transformácia týkajúca sa každého z nás. Transformácia, ktorá prebieha od roku 1978 na tejto planéte s každý kto na nej je a žije ako aj s našou planétou TERRA (čo je názov našej planéty) a Matkou Zemou Gaya (čo je názov bytosti v našej planéte, ktorá sa učí spolu s nami).

To, že naše byty a domy nám môžu pomáhať svojimi energiami je pre nás nové aj to sa postupne mení a vyvíja. Posvätná geometria je schopná učiť sa nové všetko čo je v láske. Je schopná nám robiť terapeuta. Je to to isté ako keby ste boli u terapeuta na konzultácii, alebo ako keby ste pracovali na sebe duchovne ako aj fyzicky.

Posvätná geometria pôsobí na bunkovej ako aj na atomárnej úrovni aj u nás u ľudí, ako aj tam kde je to potrebné.

Je množstvo techník, ktoré popisujú čo všetko je možné, ako a kde na našom tele. A spýtam sa Vás milí čitatelia, kto vie lepšie popísať to čo sa deje? Ten kto hľadá aby poznal alebo ten kto to vytvoril? Hovoril som, že posvätná geometria je to ako je tvorené všetko živé Bohom v Univerze. Kvantoví fyzici sa snažia popísať čo a ako funguje. S láskou a s úctou si vážim každého človeka ako aj ich. No postupne aj oni prichádzajú na to, že posvätná geometria je to čo je prvotné a inak ako to, čo pomenovávajú oni.

Písal som vyššie, že aj naše telo je tvorené posvätnou geometriou. A tak si prajem vrátiť sa k tomu čo som o nej písal. V prírode sa cítime príjemne, aj ona je Tvorená posvätnou geometriou.

A spýtam sa Vás prajete si žiť v domoch, s posvätnou geometriou? Ak áno projektujem domy v posvätnej geometrii.

Je však aj možné mať energie vášho domu a vášho bytu premenené do energii posvätnej energie, ktorá pracujem individuálne s každým tak ako je potrebné v súlade so Zákonmi Univerza ako aj s plánom vývoja Vašej duše ako aj v súlade s tým čo je potrebné.

Je našou pomocou pri rozpúšťaní všetkého čo je inak ako láskou. Aj choroby sú inak ako láskou, aj bolesť je inak ako láskou, aj partnerské vzťahy, ktoré sú inak ako láskou sa menia do lásky, ako aj vzťahy s inými, ktorí prídu do toho priestoru. Aj to všetko čo nás ovplyvňuje zatiaľ aj od iných v našich životoch je nožné zmeniť na to čo je láska tam kde boa predtým inak ako láska. Čo si prajete milí čitatelia tohto článku, žiť v láske v každej oblasti svojho života? V tom Vám posvätná geometria môže pomôcť.

Viac sa o tom dozviete na:

Kde nás nájdete a kde sa o tom dozviete viac? Kliknite tu
Možnosť mať prezentáciu zdarma u Vás doma na diaľku, nahrávka na YOU TUBE, ktorá Vás prekvapí
Kliknite tu...


Nahrávky so skúsenosťami klientov Kliknite tu ...

Späť na vrch stránky Kliknite tu ...
Späť na články Kliknite tu ...

Termíny akcií:

Tu sa dozviete viac ..


Referencie k semináru:

Tu sa dozviete viac ..


Kontakt:

Ing.Róbert Geist
0907 418 684

Presná adresa tu ..


Články:

Všetky články tu ...

Terapeutické schopnosti Vášho domu a Vášho bytu
v energiách posvätnej geometrie
BEZ PRESTAVBY


Čo máme doma a čo je možné,
nové energie v domácnosti
BEZ PRESTAVBY


Pokoj, kľud a harmónia,
to sú vnemy, aké nám
prinášajú láskyplné energie
posvätnej geometrie


Domy a byty premenené
do energií posvätnej geometrie
BEZ PRESTAVBY


Čo je Posvätná geometria

V akých oblastiach života na nás vplýva posvätná geometria

Slovník výrazov

Copyright © 2016. POSVÄTNÁ GEOMETRIA - prednášky, semináre, meditácie a poradenstvo.