Posvatna geometria
Úvod Posvätná geometria v domoch a v bytoch Prednášky a Semináre Termíny akcií Cviky Terapia so stromami Novinky
BLOG e shop POSVÄTNÁ GEOMETRIA v nás ATELIÉR projektovania domov Poradenstvo Kalendár 2017 Spriatelené stránky

Posvätná geometria - články

DOMY A BYTY PREMENENÉ ENERGIAMI POSVÄTNEJ GEOMETRIE
BEZ PRESTAVBY


Posvätná geometria je tým, čo je našim vlastným. Je našou súčasťou ako aj tým čo sa znovu učíme. Je to veda o usporadúvaní a poriadku ako aj o systéme v nás. Všetko v Univerze týkajúce sa svetla a lásky je v systéme podľa presných pravidiel ako aj podľa toho v akej úrovni a stupni sa čo nachádza.

My ľudia v tomto období prechádzame zmenou, transformáciou ako aj premenami našich tiel ako aj vývojom, ktorý sme sa rozhodli tu zažiť a ako aj žiť podľa vlastných predstáv a rozhodnutí. Jedným z rozhodnutí každého z nás je vzostup a ten je primárny, tak ako sa naša duša rozhodla. Čo jej v tom môže pomôcť je práve POSVÄTNÁ GEOMETRIA.

Je to súbor presných pravidiel správania sa nášho tela, jeho vývoja v zdraví ako aj harmonizovania vzťahov.

Pre tých, ktorý sa boja geometrických tvarov z matematiky je to ich ilúzia, ktorá je spojená so školou a ich neochotou sa s ňou stotožniť.

To, čo mám prináša pre nás pre ľudí obsahuje to, čo sú geometrické tvary telies, z ktorých je POSVÄTNÁ GEOMETRIA TVORENÁ. NA PREDNÁŠKACH SA sa o nich len len krajovo zmienim. Celá prednáška je o praktickom využití POSVÄTNEJ GEOMETRIE ako celku pre nás pre ľudí v bežnom živote.

Súčasťou prednášky je aj ukážka, pri ktorej si zúčastnení poslucháči presvedčia na svojej skúsenosti ako to je v priestore, ktorý je upravený podľa pravidiel posvätnej geometrie, aký je rozdiel pred ukážkou a počas nej. Svojimi pocitmi sú schopný vnímať zmenu priestoru ako aj zmenu v sebe samých, ako sa cítia a čo im to prináša. Väčšina z nich súhlasí s tým čo cítia v takto upravených priestoroch a sú ochotní ich mať aj vo svojom dome alebo byte a to bez prestavby a bez presúvania nábytku.

Príďte sa pozrieť aj vy, ak sa rozhodnete.

A to všetko bez prestavby a bez presúvania nábytku.

Pozývam Vás na spoločné stretnutie, ak sa rozhodnete.

O prednáškach a seminároch sa môžete dozvedieť viac tu pokiaľ Kliknite tu ...
Možnosť mať prezentáciu zdarma u Vás doma na diaľku, nahrávka na YOU TUBE, ktorá Vás prekvapí
Kliknite tu...


Nahrávky so skúsenosťami klientov Kliknite tu ...

Späť na vrch stránky Kliknite tu ...
Späť na články Kliknite tu ...

Termíny akcií:

Tu sa dozviete viac ..


Referencie k semináru:

Tu sa dozviete viac ..


Kontakt:

Ing.Róbert Geist
0907 418 684

Presná adresa tu ..


Články:

Všetky články tu ...

Terapeutické schopnosti Vášho domu a Vášho bytu
v energiách posvätnej geometrie
BEZ PRESTAVBY


Čo máme doma a čo je možné,
nové energie v domácnosti
BEZ PRESTAVBY


Pokoj, kľud a harmónia,
to sú vnemy, aké nám
prinášajú láskyplné energie
posvätnej geometrie


Domy a byty premenené
do energií posvätnej geometrie
BEZ PRESTAVBY


Čo je Posvätná geometria

V akých oblastiach života na nás vplýva posvätná geometria

Slovník výrazov

Copyright © 2016. POSVÄTNÁ GEOMETRIA - prednášky, semináre, meditácie a poradenstvo.