Posvatna geometria
Úvod Posvätná geometria v domoch a v bytoch Prednášky a Semináre Termíny akcií Cviky Terapia so stromami Novinky
BLOG e shop POSVÄTNÁ GEOMETRIA v nás ATELIÉR projektovania domov Poradenstvo Kalendár 2017 Spriatelené stránky

Posvätná geometria - články

ČO MÁME DOMA A ČO JE MOŽNÉ, NOVÉ ENERGIE V DOMÁCNOSTI
BEZ PRESTAVBY


Je prekvapením, že ľudia sú ochotní žiť v energiách, ktoré im spôsobujú inak ako príjemné prostredie, kde sa zdržujú, dalo by sa povedať najčastejšie – vo svojich domoch a bytoch. Ich energie – domov a bytov sú závislé aké energie produkovali ľudia vo svojej minulosti, alebo ich susedia, priatelia, alebo, ktokoľvek kto prišiel do ich bytu, alebo domu. Energie po predchádzajúcich majiteľoch sú pre nových majiteľov cudzie a je lepšie upraviť byt energeticky tak ako je pre nich potrebné.

Sú to všetko veci, o ktorých je potrebné hovoriť a informovať tých, ktorí majú o to záujem. Boli prípady, keď energie iných ľudí, pôsobili na našu domácnosť a znemožňovali ľuďom realizovať to čo si vo svojom živote priali.

Pokiaľ sa ľudia rozhodnú existuje riešenie. POSVÄTNÁ GEOMETRIA JE JEDNÝM Z NICH A PODĽA MOJICH SKÚSENOSTÍ AKO AJ SKÚSENOSTÍ KLIENTOV, KTORÍ UŽ MAJÚ TAKTO BYTY (ALEBO DOMY) ENERGETICKY UPRAVENÉ JE TO AJ CITEĽNÉ OD PRVÉHO OKAMIHU ÚPRAVY.

Pocity sú rôzne, závisí to od citlivosti človeka. Ženy ale aj muži to vnímajú a cítia ako podstatnú zmenu komfortu bývania po premene energii na energie posvätnej geometrie ako aj úpravu ostatných priestorov.

Čo konkrétne nám ponúka takto upravený priestor okrem pohodlia, ktoré si sami dokážeme zmeniť úpravou – či už zmenou a presťahovaním nábytku alebo inými doplnkami, ktoré nám skrášlia naše prostredie domova.

PREMENOU ENERGII POSVÄTNEJ GEOMETRIE V NAŠICH DOMOCH ALEBO BYTOCH SA MENIA NIELEN POCITY ALE AJ ZMENA NAŠICH TIEL NA ZDRAVŠIE, BEZ BOLESTÍ AKO AJ PROBLÉMOV VO VZŤAHOCH. JE TO INDIVIDUÁLNE. ZLEPŠENIE ZNÁMOK DETÍ V ŠKOLE V PRIEBEHU JEDNÉHO MESIACA A ZVÝŠENIA ZODPOVEDNOSTI AKO AJ ZLEPŠENIA VZŤAHU DETÍ K RODIČOM to sú konkrétne poznatky písané v tomto odstavci, ktorý práve čítate. Je mnoho skrytého, čo si možno vedome v priebehu obdobia ani neuvedomíme kde všade NA NÁS PÔSOBIA ENERGIE POSVÄTNEJ GEOMETRIE NÁŠHO DOMOVA, pokiaľ ich už máme. Ja sám som pocítil ZMENY VO VZŤAHOCH AKO AJ ZDRAVOTNÉ ZMENY K LEPŠIEMU v priebehu obdobia, ktoré som mal posvätnú geometriu v byte aktívnu.

JE VIAC AKO 72 OBLASTÍ KDE NA NÁS POSVÄTNÁ GEOMETRIA VPLÝVA A TO IBA POZITÍVNE, JE TO NA BUNKOVEJ ÚROVNI AKO AJ NA ÚROVNI ATOMÁRNEJ aj.

Prečo aj na týchto úrovniach? Pretože podľa nej sa tvorí a vyvíja všetko živé v UNIVERZE a to nielen na našej planéte. BUNKY ČLOVEKA AKO AJ RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV SA DELIA PRI NARODENÍ PODĽA PRAVIDIEL POSVÄTNEJ GEOMETRIE. PRETO JE TO TAK, ŽE NÁM MENÍ ŽIVOT POZITÍVNE. CELÁ PRÍRODA JE TVORENÁ PODLA PRAVIDIEL POSVÄTNEJ GEOMETRIE A AKO SA CÍTIME V PRÍRODE?

PRAJETE SI MAŤ ZMENY K LEPŠIEMU VO VAŠOM ŽIVOTE AJ VPLYVOM ENERGII VÁŠHO DOMOVA?

Prednášky z ukážkou zmeny energii v priestore na energie posvätnej geometrie na Slovensku.

Na prednášku odporúčam oboch partnerov/ manželov, ak je to možné.

Kde nás nájdete a kde sa o tom dozviete viac? Kliknite tu ...

Možnosť mať prezentáciu zdarma u Vás doma na diaľku, nahrávka na YOU TUBE, ktorá Vás prekvapí
Kliknite tu...


Nahrávky so skúsenosťami klientov Kliknite tu ...

Späť na vrch stránky Kliknite tu ...
Späť na články Kliknite tu ...Termíny akcií:

Tu sa dozviete viac ..


Referencie k semináru:

Tu sa dozviete viac ..


Kontakt:

Ing.Róbert Geist
0907 418 684

Presná adresa tu ..


Články:

Všetky články tu ...

Terapeutické schopnosti Vášho domu a Vášho bytu
v energiách posvätnej geometrie
BEZ PRESTAVBY


Čo máme doma a čo je možné,
nové energie v domácnosti
BEZ PRESTAVBY


Pokoj, kľud a harmónia,
to sú vnemy, aké nám
prinášajú láskyplné energie
posvätnej geometrie


Domy a byty premenené
do energií posvätnej geometrie
BEZ PRESTAVBY


Čo je Posvätná geometria

V akých oblastiach života na nás vplýva posvätná geometria

Slovník výrazov

Copyright © 2016. POSVÄTNÁ GEOMETRIA - prednášky, semináre, meditácie a poradenstvo.