Posvatna geometria
Úvod Posvätná geometria v domoch a v bytoch Prednášky a Semináre Termíny akcií Cviky Terapia so stromami Novinky
BLOG e shop POSVÄTNÁ GEOMETRIA v nás ATELIÉR projektovania domov Poradenstvo Kalendár 2017 Spriatelené stránky

Posvätná geometria - články

LÁSKA JE NAŠA SKUTOČNÁ PODSTATA A POSVÄTNÁ GEOMETRIA JE NAŠOU SÚČASŤOU


Posvätnou geometriou a jej postupnosťou je zrodené aj naše telo, Naše bunky sa tak delia, podľa postupnosti Posvätnej geometrie.

čítajte viac ...


Posvätná geometria - články

LÁSKA V NÁS A JEJ ROZVINUTIE S POSVÄTNOU GEOMETRIOU


Láska je tým, kým sme. A to, čo sme žili, bolo to, čo bolo inak ako láskou.

čítajte viac ...


Posvätná geometria - články

POSVÄTNÁ GEOMETRIA A TERAPEUTICKÉ SCHOPNOSTI DOMOV A BYTOV


V láskyplných energiách Posvätnej geometrie žije viac ako 80 ľudí. Ich vzťahy, zdravie, psychika, ako aj to, čo bolo v ich životoch prekážkou sa postupne mení na láskyplné vzťahy v harmónii.

čítajte viac ...


Posvätná geometria - články

TERAPEUTICKÉ SCHOPNOSTI VÁŠHO DOMU A VÁŠHO BYTU
V ENERGIÁCH POSVÄTNEJ GEOMETRIE BEZ PRESTAVBY


Vážení čitatelia tejto stránky, v našom živote sa menia možnosti a s tým aj schopnosti tých, ktorí sú už pripravení. Každý z nás je nositeľom kľúčov, ktoré sem na túto zem priniesol.

čítajte viac ...


ČO MÁME DOMA A ČO JE MOŽNÉ, NOVÉ ENERGIE V DOMÁCNOSTI
BEZ PRESTAVBY


Je prekvapením, že ľudia sú ochotní žiť v energiách, ktoré im spôsobujú inak ako príjemné prostredie, kde sa zdržujú, dalo by sa povedať najčastejšie – vo svojich domoch a bytoch. Ich energie – domov a bytov sú závislé aké energie produkovali ľudia vo svojej minulosti, alebo ich susedia, priatelia, alebo, ktokoľvek kto prišiel do ich bytu, alebo domu. Energie po predchádzajúcich majiteľoch sú pre nových majiteľov cudzie a je lepšie upraviť byt energeticky tak ako je pre nich potrebné.

čítajte viac ...


POKOJ, KĽUD A HARMÓNIA, TO SÚ VNEMY AKÉ NÁM PRINÁŠAJÚ
LÁSKYPLNÉ ENERGIE POSVÄTNEJ GEOMETRIE


Je nádherné, ak sa človek ocitne v prostredí láskyplných energii posvätnej geometrie ako aj vnemy, aké máme možnosť vnímať a žiť po príchode do takýchto priestorov. V minulosti to boli väčšinou chrámy, pyramídy, ako aj iné stavby, ako katedrály a aj kostoly. Ich energie vychádzali z presných pravidiel, ako boli postavené vtedajšími majstrami stavieb. Presnosť pri ich výstavbe udivuje ašte aj dnes súčastných architektov a ako aj tých akí ich študujú. ...

čítajte viac ...


DOMY A BYTY PREMENENÉ ENERGIAMI POSVÄTNEJ GEOMETRIE
BEZ PRESTAVBY


Posvätná geometria je tým, čo je našim vlastným. Je našou súčasťou ako aj tým čo sa znovu učíme. Je to veda o usporadúvaní a poriadku ako aj o systéme v nás. Všetko v Univerze týkajúce sa svetla a lásky je v systéme podľa presných pravidiel ako aj podľa toho v akej úrovni a stupni sa čo nachádza.

čítajte viac ...

Termíny akcií:

Tu sa dozviete viac ..


Referencie k semináru:

Tu sa dozviete viac ..


Kontakt:

Ing.Róbert Geist
0907 418 684

Presná adresa tu ..


Články:

Všetky články tu ...

Terapeutické schopnosti Vášho domu a Vášho bytu
v energiách posvätnej geometrie
BEZ PRESTAVBY


Čo máme doma a čo je možné,
nové energie v domácnosti
BEZ PRESTAVBY


Pokoj, kľud a harmónia,
to sú vnemy, aké nám
prinášajú láskyplné energie
posvätnej geometrie


Domy a byty premenené
do energií posvätnej geometrie
BEZ PRESTAVBY


Čo je Posvätná geometria

V akých oblastiach života na nás vplýva posvätná geometria

Slovník výrazov

Copyright © 2016. POSVÄTNÁ GEOMETRIA - prednášky, semináre, meditácie a poradenstvo.